1.    Поняття, що використовуються:

 • «Товар», «Товари»  - оптична продукція (товари) та аксесуари до неї представлені до продажу в магазинах мережі оптик БІОМЕД.
 • «Подарунковий Сертифікат» (надалі за текстом — Сертифікат)  - Сертифікат, що представлений до продажу в мережі оптик БІОМЕД. Сертифікати не є подарунками, призами, цінними паперами згідно чинного законодавства України. У Сертифікатах зазначається їх номінал, за яким Сертифікат можна обміняти на Товар, роздрібна ціна якого еквівалентна номіналу такого Сертифікату.
 • «Покупець» - фізична особа (громадянин/громадянка України, що досяг/досягла 18-річного віку), що придбала «Подарунковий Сертифікат» у встановлений період обігу Сертифікатів. Придбаний Сертифікат Покупець, або пред’явник сертифікату можуть обміняти на Товари, що представлені до продажу в мережі оптик БІОМЕД у порядку визначеному цими Правилами.

2.    Порядок обігу та використання «Подарункових Сертифікатів»:

 •  Покупець може придбати в мережі оптик БІОМЕД Сертифікати встановленого зразка за ціною, що відповідає номіналу такого Сертифікату.
 • Сертифікати діють (можуть бути придбані та обміняні на Товар) у мережі оптик БІОМЕД з урахуванням положень, встановлених цими Правилами.
 • Сертифікати неіменні. Це дає право будь-якій особі обміняти їх на Товар, роздрібна ціна якого відповідає номіналу Сертифіката, більша або менша ніж вказаний номінал, в порядку визначеному даними Правилами.
 • Сертифікати поверненню та/або обміну на грошові кошти не підлягають.
 • Використані Сертифікати (по яким уже проведено обмін на Товари) — обміну та/або поверненню не підлягають.
 • Обмін Сертифікатів на Товар поза встановленим періодом обігу — не проводиться.
 • Обмін Сертифікатів на Товари здійснюється за умови пред’явлення Сертифікату та передачі його представнику магазину мережі оптик БІОМЕД в обмін на Товар.
 • На придбання Подарункового Сертифікату знижки, що діють в мережі оптик БІОМЕД (включаючи знижки за Дисконтними картками) не розповсюджуються.
 • Знижки за Дисконтними картками та Подарункові Сертифікати можуть одночасно використовуватись при придбанні Товарів в мережі оптик БІОМЕД.

3.    Встановлений зразок «Подарункового Сертифіката»:

 • Форму та зовнішній вигляд «Подарункового Сертифіката» встановлює господарюючий суб’єкт — організатор програми обігу Сертифікатів (далі — організатор).
 • У Сертифікатах обов’язково зазначається їхній номінал, який приймається до розрахунку при обміні Сертифікатів на Товари, вартість яких еквівалентна номіналу. Обмін Сертифікатів на Товари, вартість яких перевищує або менша номіналу Сертифікату проводиться в порядку встановленому цими Правилами.
 • На усіх Сертифікатах проставлений унікальний номер Сертифікату.
 • При обміні Сертифікатів на Товар, Сертифікат, в обов’язковому порядку, передається представнику магазину мережі оптик БІОМЕД, в якому проводиться вказаний обмін.
 • Сертифікати є строковими, термін дії вказується безпосередньо на самому Сертифікаті. Строк дії Сертифікатів (період обігу) встановлюється виключно за рішенням організатора даної програми.

4.    Пред’явник Сертифікату має право:

 • Обміняти Сертифікат на Товар, що за ціною еквівалентний його номіналу.
 • Обміняти Сертифікат на Товар, що ціною перевищує номінал Сертифіката. При цьому, пред’явник Сертифіката сплачує вартість Товару, що не покривається величиною номіналу Сертифіката  зазначеного в ньому.
 • Обміняти Сертифікат на Товар, вартістю менший за номінал Сертифіката. При цьому, повернення різниці між вартістю Товару та номіналом Сертифікату пред’явнику не здійснюється.

5.    Інше

 • Дані Правила можуть бути змінені організатором в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про такі зміни Покупців та пред’явників Сертифікатів.
 • Особа, що придбала Сертифікат або використовує його для обміну на Товари автоматично приєднується до умов, викладених в цих Правилах та підпадає під їх дію.